Nederlands

Kerkplein 2
3941HV Doorn
Nederland

Samenwerking

Switch
We willen graag onze talenten voor de regio behouden. Met de interne netwerkorganisatie Switch delen wij binnen de gemeenten De Bilt, Bunnik, Leusden, Soest, Woudenberg, Wijk bij Duurstede en Zeist onze vacatures en projecten. Dit stimuleert de doorstroom en ontwikkeling van medewerkers. Deze ruime interne arbeidsmarkt biedt een breed speelveld voor ontplooiing, mobiliteit en ontwikkeling van medewerkers.

Actieplan Jeugdwerkloosheid
In het Actieplan jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden werken we samen met andere gemeenten aan de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Maatschappelijk verantwoord
Wij willen maatschappelijk verantwoord handelen. Dit omdat wij ervan overtuigd zijn dat het een lange termijn bijdrage levert aan de samenleving. In ons inkoopbeleid ‘bewust inkopen’ geven wij bijzondere aandacht aan partijen die werk- of leerervaring bieden aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zichtbare voorbeelden hiervan zijn onze contracten met Abrona (catering) en de Bigagroep BV (schoonmaak) die mensen met een beperking aanbieden in onze organisatie. Ook werken we nauw samen met het werkgeversservicepunt Kromme Rijn Heuvelrug.